OrganizatorWspółorganizatorzy


Partnerzy

Sponsorzy

Patronat medialnyWYNIKI ZAWODÓW 2014- KLIKNIJ ABY POBRAĆ

Regulamin
Regulamin biegu

XV Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego

 

Organizator: Starostwo Powiatowe w Żywcu

Termin: 30.03.2014 r. godz. 10:00 (niedziela)

Trasa: dookoła Jeziora Żywieckiego – dystans 21 km 97,5 metra (trasa posiada atest PZLA)
Rynek (START) – Nowy Most – Zarzecze – Mała Tresna – Zapora – Tresna – Oczków – Moszczanica – Rynek (META).

Uczestnictwo:
W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu zawodów mają ukończone 18 lat. Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w w/w zawodach oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność. Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

Zgłoszenia:

- do dnia 21.03.2014 r. za pośrednictwem strony: www.maratonypolskie.pl lub www.halfmarathon.zywiec.pl
- od 22.03 do 29.03.2014 r. w Biurze Informacji Turystycznej na ulicy Zamkowej 2 (obok Konkatedry NNMP) oraz w dniu zawodów 30.03.2014 r. w godz. 7:00 do 9:30 – w Biurze Zawodów na Żywieckim Rynku.

 

Opłata startowa: opłatę startową  za pośrednictwem w/w stron należy uiścić:

• przelewem: za pośrednictwem płatności elektronicznych po uprzedniej internetowej rejestracji w terminie: do dnia 21.03.2014 r. w wysokościach: 50 zł - do dnia 28.02.2014 r.; 80 zł - od 1.03 do 21.03.2014 r.
• gotówką: 100 zł – od dnia 22.03 wyłącznie w Biurze Informacji Turystycznej na ulicy Zamkowej 2 (obok Konkatedry NNMP) oraz w dniu startu w Biurze Zawodów od godz. 7:00 do godz. 9.30 na Żywieckim Rynku.

Z dniem 21.03.2014 r. możliwość zapisów oraz wnoszenia opłaty startowej w formie elektronicznej zostaje zakończona. Po tym terminie zapisy oraz opłata startowa w Biurze Informacji Turystycznej lub w dniu startu na Żywieckim Rynku.
W sprawach dotyczących płatności elektronicznej prosimy o kontakt bezpośrednio na adres mailowy: platnosci@datasport.pl
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwrotu w terminie do 7 dni licząc od daty wpłaty jednak nie później niż 10 dni przed datą startu.


UWAGA MIESZKAŃCY ŻYWIECCZYZNY!
Mieszkańcy powiatu żywieckiego (decyduje stałe zameldowanie), którzy dokonają zgłoszenia do dnia 29.03.2014 r. opłata startowa wynosi 50% kwoty opłaty startowej zgodnej z powyżej wykazanymi terminami. W dniu zawodów opłata dla mieszkańców powiatu żywieckiego wynosi 100% opłaty regulaminowej.


Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie w dniu 29 marca w godz. 8:00 – 20:00 w Biurze Informacji Turystycznej na ulicy Zamkowej 2 (obok Konkatedry NNMP ) lub w dniu startu od 7:00 – 9:30 na Żywieckim Rynku. Zawodników, którzy przed startem nie będą mieli nadanego numeru startowego zobowiązuje się do przedstawienia Organizatorowi dowodu wniesienia opłaty startowej.

 

Noclegi:
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Żywcu, 34-300 Żywiec, ul. KEN 3, tel. (33) 861-26-39. www.ssmzywiec.pl, ssmzywiec@poczta.onet.pl
Cena 25 zł

Nagrody:
klasyfikacja generalna – nagrody pieniężne za miejsca 1-6

 

mężczyźni: kobiety:
1 – 1000 zł 1 – 1000 zł
2 – 700 zł 2 – 700 zł
3 – 500 zł 3 – 500 zł
4 – 300 zł 4 – 300 zł
5 – 200 zł 5 – 200 zł
6 – 100 zł 6 – 100 zł

W kategoriach wiekowych mężczyzn i kobiet nagrody rzeczowe firmy Hi-Tec o wartości:

1 – ok. 200 zł
2 – ok. 150 zł
3 – ok. 100 zł
 

Kategorie wiekowe :

Mężczyźni Kobiety
1. 18 – 29 lat 1. 18 – 29 lat
2. 30 – 39 lat 2. 30 – 39 lat
3. 40 – 49 lat 3. 40 – 49 lat
4. 50 – 59 lat 4. 50 lat i powyżej
5. 60 – 69 lat  
6. 70 lat i powyżej  

Lotna premia (Zapora w Tresnej ): mężczyźni i kobiety:
1 – 500 zł
2 – 300 zł
3  - 200 zł

Ponadto:
- nagroda finansowa w wysokości 500 zł dla zawodnika (zawodniczki),który(a) ustanowi nowy rekord trasy;
- upominki dla 6 najlepszych zawodników i 3 najlepszych zawodniczek powiatu żywieckiego;
- upominki dla 6 najlepszych zawodników i 3 najlepszych zawodniczek miasta Żywca;
- upominki dla 3 najlepszych samorządowców (radni wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, wójtowie, burmistrzowie , prezydenci miast :obecni i byli, starostowie i marszałkowie: obecni i byli, pracownicy urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich (obecni oraz emerytowani) – obowiązuje potwierdzenie.
- upominki dla 3 najlepszych zawodników reprezentujących służby mundurowe – obowiązuje potwierdzenie.

Uczestnicy biegu otrzymują:
- pamiątkowy numer startowy;
- pamiątkowy medal 
- pamiątkowy ręcznik 
- gorący posiłek, napoje;

Punkty odżywcze:  10,15,19 km trasy.

 Uwagi:
- pomiar czasów z wykorzystaniem chipów pomiarowych;
- każdy, kto w formularzu poda swój nr tel. kom. po przekroczeniu linii mety otrzyma sms za swoim wynikiem;
- ze strony www.datasport.pl będzie można pobrać plik i wydrukować samodzielnie certyfikat ukończenia biegu;
- limit czasu na ukończeniu biegu wynosi 2 godz. 30 min. Po przekroczeniu limitu czasu lub zejścia z trasy zawodnik zobowiązany jest do zdjęcia numeru startowego;
- na trasie ustawione są 2 punkty kontrolne;
- bieg odbywa się przy ruchu ograniczonym. W godz. 10:00 – 12.30 będzie obowiązywał ruch kołowy wokół Jeziora Żywieckiego przeciwny do kierunku biegu (z wyjątkiem pojazdów Organizatora), obowiązek dotyczy również rowerzystów. Organizator wprowadza zakaz poruszania się z wózkami, kijami itp. sprzętem . Proszę o stosowanie się do przepisów o ruchu drogowym.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród – Rynek, ok. godz. 13:00
Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego zalicza się do cyklu imprez biegowych: Puchar Beskidów oraz Złota 50-tka. Szczegóły na stronie www.halfmarathon.zywiec.pl

Dyrektor biegu: Mirosław Dziergas - tel. kom. 509 642 411, mdziergas@starostwo.zywiec.pl