OrganizatorWspółorganizatorzy
Główny partner


Partnerzy
Sponsorzy


Patronat medialny
Regulamin
Regulamin biegu

 

XVII Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego „O Puchar Starosty Żywieckiego”

 

Organizator: Starostwo Powiatowe w Żywcu


Termin: 20.03.2016 r. godz. 10:30 (niedziela)


Trasa: dookoła Jeziora Żywieckiego – dystans 21 km 97,5 metra (trasa posiada atest PZLA)
Rynek (START) – Nowy Most – Zarzecze – Mała Tresna – Zapora – Tresna – Oczków – Moszczanica – Rynek (META).


Uczestnictwo:
W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu zawodów mają ukończone 18 lat. Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w w/w zawodach oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność. Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.


Zgłoszenia:
- do dnia 11.03.2016 r. za pośrednictwem stron: www.halfmarathon.zywiec.pl lub www.datasport.pl lub www.maratonypolskie.pl
- od 12.03 do 19.03.2016 r. w Biurze Informacji Turystycznej na ulicy Zamkowej 2 w Żywcu (obok Konkatedry NNMP) oraz w dniu zawodów 20.03.2016 r. w godz. 7:00 do 9:30 – w Biurze Zawodów na Żywieckim Rynku.


Opłata startowa: opłatę startową za pośrednictwem w/w stron należy uiścić w następujących wysokościach:
50 zł przelewem: za pośrednictwem płatności elektronicznych po uprzedniej internetowej rejestracji w terminie: do dnia 31.12.2015 r.
60 zł przelewem: za pośrednictwem płatności elektronicznych po uprzedniej internetowej rejestracji w terminie: od dnia 01.01.2016 r. do dnia 20.02.2016 r.
80 zł przelewem: za pośrednictwem płatności elektronicznych po uprzedniej internetowej rejestracji od dnia 21.02.2016 r. do dnia 11.03.2016 r.
100 zł gotówką: od dnia 12.03.2016 r. do dnia 19.03.2016 r. wyłącznie w Biurze Informacji Turystycznej na ul. Zamkowej 2 (obok Konkatedry NNMP) oraz w dniu startu od godz. 7:00 do godz. 9:30 w Biurze Zawodów na Żywieckim Rynku.

 

Z dniem 11.03.2016 r. zostaje zakończona możliwość zapisów oraz wnoszenia opłaty startowej w formie elektronicznej. Po tym terminie zapisy oraz opłata startowa wyłącznie w Biurze Informacji Turystycznej lub w dniu startu na Żywieckim Rynku.
W sprawach dotyczących płatności elektronicznej prosimy o kontakt bezpośrednio na adres mailowy: platnosci@datasport.pl
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwrotu opłaty startowej w terminie do 7 dni licząc od daty wpłaty jednak nie później niż 10 dni przed datą startu.


UWAGA MIESZKAŃCY ŻYWIECCZYZNY!
Mieszkańcy powiatu żywieckiego (decyduje stałe zameldowanie), którzy dokonają zgłoszenia do dnia 19.03.2016 r. opłata startowa wynosi 50% kwoty opłaty startowej zgodnej z powyżej wykazanymi terminami. W dniu zawodów opłata dla mieszkańców powiatu żywieckiego wynosi 100% opłaty regulaminowej.


Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie w dniu 19 marca w godz. 8:00 – 20:00 w Biurze Informacji Turystycznej na ulicy Zamkowej 2 (obok Konkatedry NNMP) oraz w dniu startu od godz. 7:00 – 9:30 na Żywieckim Rynku. Zawodników, którzy przed startem nie będą mieli nadanego numeru startowego zobowiązuje się do przedstawienia Organizatorowi dowodu wniesienia opłaty startowej.


Noclegi:
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Żywcu, 34-300 Żywiec, ul. KEN 3,
tel. (33) 861-26-39
ssmzywiec@poczta.onet.pl
Cena 25 zł


Nagrody:
klasyfikacja generalna – nagrody finansowe za miejsca od 1- 6
mężczyźni:         kobiety:
1 – 1500 zł        1 – 1500 zł
2 – 1000 zł        2 – 1000 zł
3 – 500 zł          3 – 500 zł
4 – 400 zł          4 – 400 zł
5 – 300 zł          5 – 300 zł
6 – 200 zł          6 – 200 zł


Dla trzech pierwszych Polek i trzech pierwszych Polaków – nagrody finansowe
mężczyźni:          kobiety:
1 – 400 zł           1 – 400 zł
2 – 300 zł           2 – 300 zł
3 – 150 zł           3 – 150 zł


W kategoriach wiekowych mężczyzn i kobiet nagrody rzeczowe o wartości:
1 – ok. 200 zł
2 – ok. 150 zł
3 – ok. 100 zł

Kategorie wiekowe:
Mężczyźni:          Kobiety:
1. 18 – 29 lat     1. 18 – 29 lat
2. 30 – 39 lat     2. 30 – 39 lat
3. 40 – 49 lat     3. 40 – 49 lat
4. 50 – 59 lat     4. 50 lat i powyżej
5. 60 – 69 lat
6. 70 lat i powyżej


Lotna premia (Zapora w Tresnej): mężczyźni i kobiety:

1 – 500 zł
2 – 300 zł
3 - 200 zł


Ponadto:
- nagroda finansowa w wysokości 500 zł dla zawodnika (zawodniczki), który(a) ustanowi nowy rekord trasy;
- upominki dla 6 najlepszych zawodników i zawodniczek powiatu żywieckiego;
- upominki dla 6 najlepszych zawodników i zawodniczek miasta Żywca;
- upominki dla najstarszej uczestniczki oraz uczestnika biegu;
- puchar dla najliczniejszej reprezentacji klubu;
Uczestnicy biegu otrzymują:
- pamiątkowy numer startowy;
- pamiątkowy medal;
- pamiątkowy ręcznik lub koszulka;
- gorący posiłek, napoje;


Punkty odżywcze: 6,10,15,19 km trasy.


Uwagi:

- pomiar czasów z wykorzystaniem chipów pomiarowych brutto i netto;
- start do biegu może nastąpić z niewielką tolerancją czasową, będzie uzależniony od ruchu pociągów relacji Żywiec- Bielsko-Biała – Żywiec;
- każdy, kto w formularzu poda swój nr tel. kom. po przekroczeniu linii mety otrzyma sms ze swoim wynikiem;
- osobom zgłaszającym się w dniu startu (20.03.) oraz zawodnikom zgłoszonym a nieopłaconym organizator nie gwarantuje otrzymania pakietu startowego;
- odbioru nagród można dokonać wyłącznie osobiście podczas ceremonii dekoracji;
- zdobywcom nagród finansowych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- ze strony www.datasport.pl będzie można pobrać plik i wydrukować samodzielnie certyfikat ukończenia biegu;
- limit czasu na ukończenie biegu wynosi 3 godz. Po przekroczeniu limitu czasu lub zejścia z trasy zawodnik zobowiązany jest do zdjęcia numeru startowego;
- na trasie ustawione będą 2 punkty kontrolne;
- bieg odbywać się będzie przy ruchu ograniczonym. W godz. 10:00 – 13:00 będzie obowiązywał ruch kołowy wokół Jeziora Żywieckiego przeciwny do kierunku biegu (wyjątek stanowić będą pojazdy Organizatora), obowiązek dotyczy również rowerzystów.
Ze względów bezpieczeństwa uczestników biegu Organizator wprowadza bezwzględny zakaz poruszania się biegaczom z psami, wózkami dziecięcymi, kijami itp. Zabrania się również poruszania na rowerach osobom towarzyszącym uczestnikom biegu. Niezastosowanie się do powyższych zasad skutkuje wykluczeniem uczestnika z biegu.
Uczestników biegu obowiązuje bezwzględne stosowanie się do przepisów o ruchu drogowym.

 


Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród – Żywiecki Rynek, ok. godz. 13:30


Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego zalicza się do cyklu imprez biegowych: Puchar Beskidów oraz Złota 50-tka. Szczegóły na stronie www.halfmarathon.zywiec.pl

 


Dyrektor biegu:
Mirosław Dziergas
Tel. +48 509 642 411
E-mail: mdziergas@starostwo.zywiec.pl